Tổng hợp phím tắt Google Docs cho Mac

Google Docs là ứng dụng xử lý văn bản trực tuyến giúp người dùng soạn thảo, quản lý và chia sẻ tài liệu một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Để sử dụng Google Docs hiệu quả, bạn cần nhớ các phím tắt để thao tác nhanh hơn.

Trong bài trước, Download.com.vn Chúng tôi đã giới thiệu với các bạn các phím tắt trên Google Tài liệu dành cho máy tính và hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu các phím tắt dành cho Mac. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Phím tắt của Google Tài liệu

Danh sách các phím tắt hữu ích khi sử dụng Google Documents trên Mac

Các phím tắt cơ bản trên Google Documents dành cho Mac

 • ⌘ + C: Sao chép.
 • ⌘ + X: Cắt tỉa
 • ⌘ + V: Dán.
 • ⌘ + Z: Quay lại (Hoàn tác).
 • ⌘ + Shift + Z: Làm lại (Làm lại)
 • ⌘ + K: Chèn hoặc chỉnh sửa liên kết.
 • Tùy chọn + Nhập: Mở liên kết.
 • ⌘ + /: Hiển thị các phím tắt.
 • ⌘ + S: Lưu tập tin.
 • ⌘ + P: In.
 • ⌘ + O: Mở tệp.
 • ⌘ + F: Tìm kiếm.
 • ⌘ + Shift + H: Tìm và thay thế.
 • ⌘ + G: Tim lân nưa.
 • ⌘ + Shift + G: Tìm kiếm trở lại trước đó.
 • ⌘ + Shift + F: Ẩn Menu.
 • ⌘ + Nhập: Ngắt trang
 • Tùy chọn + / hoặc Ctrl + Option + Z: Menu Tìm kiếm.
 • Ctrl + ~: Menu Tìm kiếm trên trình duyệt Mozilla Firefox.

Các phím tắt để định dạng văn bản:

 • ⌘ + B: Dũng cảm.
 • ⌘ + Tôi: In nghiêng
 • ⌘ + Ư: Gạch chân.
 • Tùy chọn + Shift + 5: Gạch ngang.
 • ⌘ +.: Chỉ số trên.
 • ⌘ +,: Chỉ mục bên dưới.
 • ⌘ + Option + C: Sao chép định dạng.
 • ⌘ + Option + V: Định dạng dán.
 • ⌘ + : Xóa định dạng.
 • ⌘ + Shift +>: Tăng kích thước phông chữ.
 • ⌘ + Shift + <: Giảm kích thước phông chữ.

Các phím tắt để định dạng đoạn văn:

 • ⌘ +]: Tăng thụt đầu dòng.
 • + [: Giảm thụt đầu dòng
 • ⌘ + Option + 0: Xóa định dạng, để định dạng trở về chế độ mặc định.
 • ⌘ + Option + [1-6]: Tạo định dạng cho các đề mục, tạo Headding (tạo mục lục tự động).
 • ⌘ + Shift + L: Căn trái.
 • ⌘ + Shift + E: Căn giữa.
 • ⌘ + Shift + R: Lề phải.
 • ⌘ + Shift + J: Nhà 2 bên.
 • + Shift + 7: Đã đánh số.
 • + Shift + 8: Tạo dấu đầu dòng.
 • Tùy chọn + Shift + mũi tên lên / xuống: Di chuyển đoạn văn lên / xuống.

Các phím tắt để chỉnh sửa hình ảnh hoặc bản vẽ:

 • ⌘ + Ctrl + K: Thay đổi kích thước lớn hơn.
 • ⌘ + Ctrl + B: Thay đổi kích thước để lớn hơn theo chiều ngang.
 • ⌘ + Ctrl + I: Thay đổi kích thước theo chiều dọc lớn hơn.
 • ⌘ + Ctrl + J: Thay đổi kích thước nhỏ hơn.
 • ⌘ + Ctrl + W: Thay đổi kích thước chiều ngang nhỏ hơn.
 • ⌘ + Ctrl + Q: Thay đổi kích thước chiều dọc để nhỏ hơn.
 • 4 phím mũi tên: Di chuyển lên / xuống / trái / phải.
 • Shift + phím mũi tên: Di chuyển lên 1 pixel.
 • Tùy chọn + phím mũi tên phải: Xoay theo chiều kim đồng hồ 15 °.
 • Tùy chọn + phím mũi tên trái: Xoay ngược chiều kim đồng hồ 15 °.
 • Option + Shift + phím mũi tên trái: Xoay ngược chiều kim đồng hồ 1 °.
 • Option + Shift + phím mũi tên phải: Xoay theo chiều kim đồng hồ 1 °.
 • ⌘ + Esc: Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ.

Các phím tắt để chỉnh sửa nhận xét và chú thích:

 • ⌘ + Option + M: Chèn nhận xét.
 • ⌘ + Option + Shift + A: Mở chủ đề thảo luận.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn E, sau đó nhấn C: Nhập nhận xét hiện tại.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn C: Chuyển sang nhận xét tiếp theo.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn C: Quay lại bình luận trước.
 • ⌘ + Option + F: Chèn nhận xét.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn E, sau đó nhấn F: Nhập nhận xét hiện tại.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn F: Chuyển sang nhận xét tiếp theo.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn F: Quay lại bình luận trước.

Các phím tắt để điều chỉnh menu:

 • ⌘ + Shift + X: Trình đơn ngữ cảnh (nhấp chuột phải).
 • Ctrl + Option + F: Mở menu Tệp
 • Ctrl + Option + E: Chỉnh sửa Menu.
 • Ctrl + Option + E + V: Mở Menu View.
 • Ctrl + Option + I: Mở Menu Chèn.
 • Ctrl + Option + O: Mở Menu Định dạng.
 • Ctrl + Option + T: Mở Menu Công cụ.
 • Ctrl + Option + B: Mở Bảng Menu.
 • Ctrl + Option + H: Mở Menu Trợ giúp.
 • Ctrl + Option + A: Mở Menu Hỗ trợ tiếp cận.
 • ⌘ + Option + Shift + K: Trình đơn Công cụ nhập liệu.
 • ⌘ + Shift + K: Điều chỉnh chuyển đổi đầu vào menu.
 • Shift + nhấp chuột phải: Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt.

Các phím tắt để chọn và đánh dấu văn bản:

 • ⌘ + A: Chọn tất cả văn bản.
 • Shift + mũi tên trái / phải: Chọn một ký tự trái / phải.
 • Shift + mũi tên lên / xuống: Chọn một dòng lên / xuống.
 • Shift + Fn + mũi tên trái / phải: Chọn đến cuối ký tự trái / phải.
 • Shift + Fn + mũi tên trái: Đánh dấu toàn bộ vùng ký tự từ vị trí con trỏ đến đầu dòng chứa con trỏ chuột.
 • Shift + Fn + mũi tên phải: Đánh dấu toàn bộ vùng ký tự từ vị trí con trỏ đến cuối dòng.
 • ⌘ + Shift + mũi tên lên: Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
 • ⌘ + Shift + mũi tên xuống: Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn E, sau đó nhấn I: Chọn mục danh sách hiện tại.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn E, sau đó nhấn O: Chọn tất cả các mục trong danh sách hiện tại.

Đánh dấu văn bản bằng chuột:

 • Nhấn đúp chuột: Đánh dấu các từ.
 • Nhấp đúp, sau đó giữ và kéo chuột: Đánh dấu nhiều từ cùng một lúc.
 • Nhấp chuột 3 lần: Văn bản nổi bật.
 • Nhấp chuột 3 lần rồi giữ và kéo chuột: Đánh dấu một đoạn văn bản.

Các phím tắt hỗ trợ đọc Văn bản trên màn hình:

 • Tùy chọn + ⌘ + Z: Kích hoạt chế độ đọc văn bản trên màn hình.
 • Ctrl + ⌘ + X: Đọc văn bản đã chọn.
 • Ctrl + ⌘ + R: Đọc từ vị trí con trỏ.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn A, sau đó nhấn L: Cho biết vị trí hiện tại của con trỏ.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn A, sau đó nhấn F: Chú ý định dạng văn bản tại vị trí con trỏ.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn H: Đọc tiêu đề của các cột và hàng trong bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn N: Đọc vị trí ô trong bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn R: Đọc tiêu đề của hàng trong bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn C: Đọc tiêu đề của cột trong bảng.

Các phím tắt để di chuyển xung quanh tài liệu:

 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn H: Chuyển đến tiêu đề tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn H: Di chuyển đến tiêu đề trước đó.
 • Nhấn giữ Ctrl +, nhấn N, sau đó nhấn [1-6]: Di chuyển đến tiêu đề [1-6].
 • Giữ Ctrl +, nhấn P, sau đó nhấn [1-6]: Di chuyển đến tiêu đề [1-6].
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn G: Di chuyển đến phương tiện tiếp theo (ảnh hoặc bản vẽ).
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, rồi nhấn G: Di chuyển trở lại phương tiện trước đó (ảnh hoặc bản vẽ).
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn O: Di chuyển đến danh sách tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, rồi nhấn O: Di chuyển trở lại danh sách trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, rồi nhấn I: Di chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, rồi nhấn I: Di chuyển trở lại mục trước đó trong danh sách hiện tại.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, rồi nhấn L: Di chuyển đến liên kết tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, rồi nhấn L: Di chuyển trở lại liên kết trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn B: Di chuyển đến dấu trang tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn B: Di chuyển đến dấu trang trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn W: Chuyển sang thay đổi định dạng tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn W: Di chuyển trở lại thay đổi định dạng trước đó.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, rồi nhấn R hoặc nhấn giữ ⌘ + Option + K: Chuyển đến trình chỉnh sửa tiếp theo.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn R hoặc nhấn giữ ⌘ + Option + J: Di chuyển đến trình chỉnh sửa trước đó.

Các phím tắt để cuộn:

 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn S: Di chuyển lên đầu bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn D: Di chuyển xuống cuối bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn N, sau đó nhấn T: Chuyển sang bàn tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn P, rồi nhấn T: Di chuyển đến bảng trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn I: Di chuyển đến cột đầu tiên.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn K: Di chuyển đến cột cuối cùng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn B: Chuyển sang cột tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn V: Di chuyển trở lại cột trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn J: Di chuyển đến hàng đầu tiên.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn L: Di chuyển đến hàng cuối cùng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn M: Di chuyển đến hàng tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn G: Di chuyển đến hàng trước.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn E: Thoát khỏi bảng.

Các phím tắt điều hướng và thanh công cụ khác:

 • ⌘ + Option + Ctrl + G: Mở lịch sử.
 • ⌘ + Option + Shift + I: Mở thanh công cụ tìm kiếm.
 • ⌘ + Shift + Y: Chỉ định số lượng từ được chọn trên thanh công cụ.
 • ⌘ + Shift + C: Đếm từ.
 • ⌘ + Shift + S: Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói (khả dụng trong trình duyệt Trình duyệt Chrome).
 • Fn + mũi tên lên: Di chuyển lên 1 trang.
 • Fn + mũi tên xuống: Cuộn xuống 1 trang.
 • ⌘ + ‘: Chuyển sang lỗi chính tả tiếp theo.
 • ⌘ +;: Di chuyển đến lỗi đánh máy trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn O, sau đó nhấn H: Chèn hoặc xóa Header.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn O, sau đó nhấn F: Chèn hoặc xóa Chân trang.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn E, sau đó nhấn P: Di chuyển vị trí con trỏ trên cửa sổ bật lên.
 • Shift + Esc: Trò chuyện.
 • ⌘ + Option + Shift + M: Cuộn lên trên ứng dụng.
 • Ctrl + Shift + Esc: Vị trí con trỏ chứa trang web.
 • Thoát ra: Trở lại vị trí con trỏ.

Hi vọng những phím tắt này sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh hơn, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Chúc bạn thành công!

>>> Xem thêm :  Cách cài đặt màn hình máy tính trên Google Chrome cho điện thoại

Cập nhật: 03/05/2018