Pin laptop cũng như bất cứ linh kiện, thiết bị nào cũng có lúc phải “ra đi”. Có thể do bạn sử dụng pin không đúng cách khiến pin bị…