Mẫu card visit đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Danh thiếp là một tấm thẻ nhỏ làm bằng thẻ ATM có ghi thông tin chi tiết về công ty hoặc sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang kinh doanh, góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu. Khi bạn gửi cho người khác, một tấm danh thiếp đẹp và sang trọng giúp bạn thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp của bản thân và công ty.

Dưới đây xin gửi đến các bạn một số mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất, bạn sẽ tìm thấy những thiết kế đẹp và độc đáo phù hợp với mình.

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp số 1

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 2

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 3

Mẫu danh thiếp 4 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 5

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 6

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 7

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 8

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 9

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 10

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 11

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 12

Mẫu danh thiếp 13 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 14 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 15

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 16

Mẫu danh thiếp 17 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 18 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 19

Mẫu danh thiếp 20 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 21 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 22 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 23

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 24h

Mẫu danh thiếp 25 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 26

Mẫu danh thiếp 27 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 28 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 29 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 30

Mẫu danh thiếp 31 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 32 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 33 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 34 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 35 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 36 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 37

Mẫu danh thiếp 38 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 39 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 40 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 41 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 42 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 43 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 44 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Những mẫu danh thiếp 45 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Những mẫu danh thiếp đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất 46

Mẫu danh thiếp 47 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 48 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 49 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 50 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 51 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Mẫu danh thiếp 52 đẹp, sang trọng và chuyên nghiệp nhất

Xem thêm nhiều bài mới tại : https://wikilaptop.com/anh-dep/

>>> Xem thêm :  Tổng hợp 150 hình ảnh chúc mừng sinh nhật đẹp bá đạo