Hình ảnh Phật trong chú Đại Bi từ câu 1 – 40

Tương truyền, thần chú Đại Bi có ma lực, có thể xua đuổi tà ma, xua tan tai nạn. Đây là một số Tượng Phật trong Đại Bi chú Từ câu 1 đến câu 40, mời các bạn chiêm bái tải về để chia sẻ, đăng tải hoặc in thành tranh thờ.

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 01

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 02

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 03

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 04

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 05

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 06

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 07

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 08

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 09

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 10

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 11

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 12

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 13

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 14

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 15

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 16

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 17

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 18

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 19

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 20

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 21

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 22

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 23

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 24

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 25

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 26

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 27

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 28

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 29

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 30

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 31

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 32

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 33

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 34

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 35

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 36

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 37

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 38

Hình ảnh Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 39

Hình tượng Đức Phật trong Chú Đại Bi từ câu 1 - 40 40

Xem thêm nhiều bài viết hay về : Ảnh đẹp

Nguồn : anhdepfree.com

>>> Xem thêm :  Hình Ảnh Tết độc đáo và ấn tượng