Hàm ABS trong Excel, Tính giá trị tuyệt đối, Có kèm ví dụ

Hàm ABS trong excel trả về giá trị tuyệt đối của một số hoặc biểu thức số học và là một trong các hàm toán học và lượng giác thường được sử dụng với các hàm khác. Để bạn có cái nhìn tổng quan cũng như tìm hiểu nhiều về nó trong bảng tính, trong phần tự học excel dưới đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng chức năng ABS, vì vậy bạn hãy làm theo.

Giá trị tuyệt đối là gì?

Nhắc đến giá trị tuyệt đối, có lẽ bạn đã quá quen thuộc bằng cách làm quen với giá trị tuyệt đối từ chương trình lớp 7 và giải quyết vấn đề giá trị tuyệt đối cũng tương đối nhiều.
– Hiểu đơn giản là giá trị tuyệt đối, còn được gọi là mô đun của một số thực, luôn luôn là một số không âm và giá trị của nó bằng với giá trị của số thực đã cho.

– Nếu còn chưa rõ, các bạn nhìn sơ đồ bên dưới sẽ dễ hiểu hơn, giá trị tuyệt đối của 3 và -3 là như nhau vì đều có khoảng cách đến 0 là như nhau.

>>> Xem thêm :  Tra cứu mã số thuế cá nhân trên điện thoại và máy tính

Giải thích:
– Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính số đó.
– Giá trị tuyệt đối của số âm là môt số dương
– Giá trị tuyệt đối của 0 là 0.

Trong toán học, giá trị tuyệt đối của a được ký hiệu là | a | như trong các ví dụ sau:

|-8| = 8           |8| = 8

Trong Excel, tuy không có ký hiệu giá trị tuyệt đối, nhưng có một hàm đặc biệt để trả về giá trị tuyệt đối  là hàm ABS.

Hướng dẫn cách dùng hàm ABS trong Excel

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số, cách sử dụng rất đơn giản, cú pháp chỉ gồm một đối số.

Công thức hàm ABS

Cú pháp:

= ABS(number).

Trong đó:

  • Các số có thể là một số cụ thể, một tham chiếu có chứa các số hoặc biểu thức số học để có được các giá trị tuyệt đối. Là thông số bắt buộc.
  • Các số có thể bao gồm số âm, số nguyên hoặc số thập phân.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm ABS

Ví dụ: Tính giá trị tuyệt đối của các số và phép tính sau.

Để thực hiện yêu cầu của đề bài thì ta sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối.

  • Tại E5 đặt công thức: =ABS(-2) . Trong đó -2 là number (số cần tính giá trị tuyệt đối)

Sau đó nhấn enter ta có kết quả

Đối với phần còn lại của các số từ 1 đến 3, chúng ta cũng làm như vậy, chỉ cần kéo công thức xuống. Với các tính toán của các giá trị tuyệt đối cho một số chúng tôi làm tương tự như các tính toán thông thường.

>>> Xem thêm :  Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT tính tổng nhiều điều kiện

– Phép nhân ta làm như sau, tại E9 đặt công thức E9= ABS(-5)*2. Trong đó -5 là number cần lấy giá trị tuyệt đối, rồi nhân với 2.

Với phép cộng ta cũng thực hiện tương tự và có kết quả

Chú ý: 

  • Đối với một phần phân số, nó sẽ trả về toàn bộ số bao gồm cả phần thập phân, chỉ chuyển đổi dấu âm thành dương.
    Chức năng ABS có thể được sử dụng khi lồng trong một chức năng khác có yêu cầu số dương.

Kết luận

Vì vậy, tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối của một số hoặc biểu thức. Bạn có thể áp dụng nó để tính toán và kết hợp với các hàm khác trong Excel một cách hiệu quả. Chúc may mắn.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm Rept trong Excel

Xem thêm nhiều bài viết thủ thuật tại : https://wikilaptop.com/thu-thuat/