Cách tham chiếu các hàm trong Excel

Khi tham chiếu các hàm trong Excel, bạn thường sử dụng hai loại tham chiếu: tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối. Hai kiểu tham chiếu này được sử dụng rất nhiều khi sử dụng các hàm trong excel, đặc biệt là hàm VLOOKUP và HLOOKUP để tìm giá trị trong excel.

Cách tham chiếu các hàm trong Excel

Tham khảo các hàm trong Excel

1. Tài liệu tham khảo tương đối

Tham chiếu tương đối là giá trị tham chiếu sẽ thay đổi theo hàng hoặc cột, tức là khi chúng ta thay đổi vị trí theo cột hoặc hàng thì giá trị tham chiếu cũng sẽ thay đổi.

Ví dụ:

– Tại hộp D6 tôi nhấn = A6 và nhấn Enter. ( A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu)

– Lúc đó giá trị nằm trong ô A6 sẽ được hiển thị trong hộp D6, bạn nhấp và kéo xuống, giá trị sẽ lần lượt thay đổi theo các giá trị của ô bên dưới

>>> Xem thêm :  Màn hình máy tính bàn bị sọc ngang nguyên nhân do đâu?

tham-lam-tuong-doi

2. Tham chiếu tuyệt đối

Tham chiếu tuyệt đối là giá trị tham chiếu sẽ luôn cố định theo hàng hoặc cột, tức là khi giá trị được thay đổi theo cột hoặc hàng thì giá trị tham chiếu sẽ không thay đổi.

a. Tham chiếu dòng tuyệt đối:

Giá trị sẽ không thay đổi theo dòng. Tham chiếu dòng tuyệt đối, dấu $ thường đứng trước địa chỉ. (= $ B1)

Thí dụ:

– Tại hộp D6 tôi nhấn = $ A6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị ở ô A6 sẽ hiển thị ở ô D6, bạn bấm và kéo theo chiều ngang, giá trị sẽ không thay đổi theo các giá trị của ô E6 mà vẫn giữ nguyên giá trị của ô D5

tham-lam-y-long-doi

b. Tham chiếu cột tuyệt đối:

Giá trị tuyệt đối sẽ không thay đổi theo cột. Tham chiếu hàng tuyệt đối, sau đó ký hiệu $ đứng trước số hàng và cột.

Thí dụ:

– Tại hộp D6 tôi nhấn = A $ 6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Sau đó giá trị trong ô A6 sẽ được hiển thị trong ô D6

ham-tham-lam-noi-theo-cot

c. Tham chiếu hàng và cột tuyệt đối:

Giá trị tuyệt đối sẽ không thay đổi theo hàng và cột (= $ B $ 1)

Thí dụ:

– Tại hộp D6 tôi nhấn = $ A $ 6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị ở ô A6 sẽ hiển thị ở ô D6, bạn bấm kéo theo hàng hoặc cột thì giá trị không thay đổi theo các giá trị của ô mà vẫn giữ nguyên giá trị của ô A6.

>>> Xem thêm :  Cách thay đổi trạng thái online trên Zalo PC

háo hức theo dõi đội và cũi

Thông qua các ví dụ trên, phần nào sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tham chiếu được sử dụng trên hàm tham chiếu excel. Nhờ đó bạn có thể áp dụng vào việc tính toán trên bảng tính hiệu quả hơn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm hàm tham chiếu Vlookup, hàm Hlookup trong Excel.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Xem thêm nhiều bài mới tại : https://wikilaptop.com/thu-thuat/