Cách dùng hàm Index trong Excel

Hàm Index trong Excel có hai dạng của hàm INDEX, đó là mảng và tham chiếu. Hàm INDEX trả về giá trị của một phần trong bảng hoặc trong mảng được chọn bởi chỉ mục hàng và cột. Chúng ta sử dụng dạng mảng nếu đối số đầu tiên của hàm INDEX là một hằng số mảng. Hàm tham chiếu INDEX trả về tham chiếu ô tại giao điểm của một hàng và cột cụ thể.

Cách sử dụng hàm Index trong Excel

CÁCH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG INDEX TRONG EXCEL

1. Hàm INDEX là một mảng:

Cú pháp: (Mảng, Row_num,[Column_num])

Phía trong:

– Mảng: Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, bắt buộc
– Row_num: Chọn hàng trong mảng để trả về giá trị
– Column_num: Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

>>> Xem thêm :  Hướng dẫn thêm tài khoản mail không phải Google vào Gmail cho iOS

Ít nhất một trong các đối số Row_num và Column_num là bắt buộc.

ví dụ 1: Để có danh sách các nhóm học sinh, hãy tìm tên của những học sinh biết tên của họ ở hàng 2 cột 2.

index-in-excel

Công thức ô C9:= INDEX (B4: C7,2,2)

phương pháp index-in-excel

2. Hàm INDEX làm tham chiếu:

Cú pháp: INDEX (Tham chiếu, Row_num,[Column_num],[Area_num])

Phía trong:

– Tài liệu tham khảo: Khu vực tham chiếu, bắt buộc
– Row_num: Chỉ mục hàng để trả về tham chiếu bắt buộc.
– Column_num: Chỉ mục cột mà từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
– Area_num: Số phạm vi để trả về giá trị trong tham chiếu. Nếu Area_num bị bỏ qua thì hàm INDEX sử dụng vùng 1, tùy chọn.

Ví dụ 1 tiếp theo:

Công thức ô C9 = INDEX (B4: C7,2,1,1)

ham-index-in-excel

Với hàm Index bạn có thể tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng hàm này cùng với các hàm Excel khác để sử dụng hiệu quả hơn.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Xem thêm nhiều bài mới tại : https://wikilaptop.com/thu-thuat/