Cách đặt mật khẩu cho file không cần sử dụng phần…


Có nhiều cách để đặt mật khẩu cho các File dữ liệu để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ cần sự hỗ trợ của phần mềm bên thứ 3. Trong chia sẻ hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đặt mật khẩu cho File mà không phải sử dụng bất kỳ phần mềm nào.

1 / Cách đặt mật khẩu cho tập tin

Trước tiên, bạn cần tạo một thư mục để lưu trữ các File bạn muốn bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn tạo thư mục theo cách thông thường và đặt tên cho sự lựa chọn của bạn.

Tạo mới và đặt tên cho thư mục
Tạo mới và đặt tên cho thư mục

Mở thư mục bạn vừa tạo và tạo Tài liệu văn bản mới: Nhấp chuột phải vào một khoảng trống trong thư mục> Chọn Mới> chọn Tài liệu văn bản.

Tạo tài liệu văn bản
Tạo tài liệu văn bản

Tiếp theo, mở File Tài liệu văn bản vừa tạo, sao chép và dán mã bên dưới.

cls

@ECHO TẮT

Tiêu đề thư mục riêng

nếu EXIST phiên bản HTG Locker trực tiếp goto UNLOCK

>>> Xem thêm :  Những nước có tốc độ truy cập internet nhanh nhất thế giới

nếu KHÔNG EXIST Riêng goto MDLOCKER

: XÁC NHẬN

echo Bạn có chắc chắn muốn Key thư mục (Y / N)

đặt / p “cho =>”

nếu% cho% == Y goto LOCK

nếu% cho% == y goto LOCK

nếu% cho% == n goto HẾT

nếu% cho% == N goto END

echo Lựa chọn không hợp lệ.

goto CONFIRM

: KHÓA

ren riêng “Khóa HTG”

attrib + h + s “HTG Locker”

thư mục echo bị Key

kết thúc

: UNLOCK

echo Nhập mật khẩu để mở Key thư mục

đặt / p “vượt qua =>”

nếu KHÔNG% vượt qua% == PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

đổi tên “HTG Locker” Riêng tư

Thư mục echo đã được mở Key thành công

kết thúc

: THẤT BẠI

echo Mật khẩu không hợp lệ

kết thúc goto

: MDLOCKER

md tư nhân

echo Private tạo thành công

kết thúc

: Kết thúc

Lưu ý: Trong đoạn mã trên. Thay thế đoạn PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu bạn muốn cung cấp cho thư mục. Chọn tiếp theo Lưu kiểu, mẫu > Chọn Tất cả các loại > Bạn đặt tên cho tập tin tủ Key.

Đặt tên cho File locker.bat
Đặt tên cho File locker.bat
Bạn có thể xóa File Tài liệu Văn bản gốc
Bạn có thể xóa File Tài liệu Văn bản gốc

Nhấp đúp chuột vào tập tin tủ Key Để mở File> Thư mục mới có tên riêng tư đã được tạo ra. Đây là thư mục để bạn lưu trữ các tập tin quan trọng.

Thư mục riêng được tạo
Thư mục riêng được tạo

Sau khi bạn đã di chuyển tất cả các File dữ liệu quan trọng cần được bảo mật vào thư mục Riêng tư. Nhấp đúp chuột vào tập tin locker.bat.

Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện với nội dung: “Bạn có đồng ý với việc ẩn thư mục này hay không”. Vui lòng nhập từ “Y“Sau đó nhấn Đi vào.

>>> Xem thêm :  Đã có thể tải về Windows 10 Creators Update
Nhập Y và nhấn Enter
Nhập Y và nhấn Enter

Thư mục riêng sẽ sớm biến mất.

Thư mục riêng đã biến mất
Thư mục riêng đã biến mất

Để truy cập thư mục Riêng tư: Bấm đúp vào File tủ Key > Loại mật khẩu mà bạn đã đặt cho thư mục và nhấn Đi vào. Vì vậy, bạn có một thư mục với các File quan trọng được bảo vệ bởi một lớp mật khẩu “chỉ bạn biết những gì”.

Nhập mật khẩu để mở thư mục Riêng
Nhập mật khẩu để mở thư mục Riêng

2 / Làm thế nào để xem lại tập tin?

Trên cửa sổ Tùy chọn thư mục. Vui lòng bỏ chọn các mục: Hiển thị các tập tin, thư mục và ổ đĩa ẩn và vật phẩm Ẩn đi các tập tin hệ điều hành đã được bảo vệ.

Bỏ chọn một số mục trong cửa sổ Tùy chọn thư mục
Bỏ chọn một số mục trong cửa sổ Tùy chọn thư mục

Một cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện.

Cửa sổ cảnh báo
Cửa sổ cảnh báo

Bạn chọn Đúng để mở tập tin.

3 / Nếu tôi quên mật khẩu của tập tin thì sao?

Đã biết cách đặt mật khẩu File “tốt”, nhưng khi bạn muốn mở File, bạn quên mật khẩu. Hoặc trong trường hợp bạn muốn thay đổi tập tin mật khẩu, bạn sẽ làm như sau:

Nhấp đúp chuột vào tập tin tủ Key > Chọn Biên tập > Thay đổi mật khẩu là ok.

Thay đổi mật khẩu
Thay đổi mật khẩu

Ở trên chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách đặt mật khẩu cho File cũng như làm việc với File mật khẩu. Với cách đơn giản ở trên, bạn sẽ bảo vệ các File dữ liệu quan trọng khỏi sự tò mò của người khác. Cuối cùng, đừng quên chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy nó hữu ích!